Werkgeluk en productiviteit

Werkgeluk en productiviteit
8 december 2014 nathan

De correlatie tussen

Werkgeluk en productiviteit

De correlatie tussen werkgeluk en productiviteit

Uit onderzoek blijkt dat er nadelen kleven aan ‘medewerkerstevredenheidsonderzoeken’. Het kan namelijk resulteren in eenrichtingsverkeer, waarbij de medewerker geen verantwoordelijkheid neemt voor het oplossen van obstakels voor meer tevredenheid en dit enkel van de organisatie verwacht. Een andere insteek voor meer zelfverantwoordelijkheid betreft werkgeluk.

Gelukmakers – sociale stabiliteit, bevredigend werk en autonomie

In de zomer van 2012 verscheen het eerste World Happiness Report. Daaruit blijkt dat geluk – ongeacht cultuur en continent – steeds deze ingrediënten kent: sociale stabiliteit, bevredigend werk en vrijheid om eigen keuzes te maken. Een droom van almaar stijgende welvaart beoordelen mensen als steeds minder realistisch. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan zingeving (zie ook de 10 gelukmakers voor Bruto Nationaal Geluk). De mate waarin we ons gelukkig voelen, wordt voor zo’n 50% bepaald door karakter, voor 10% door omstandigheden en voor 40% door bewust gedrag. Gelukservaring is dus positief te beinvloeden.

Werkgelukbeïnvloeders

Jessica Pryce-Jones, CEO van het bedrijf iOpener Instituut, ging in de jaren ’90 aan de slag met de vraag wat nodig is om je op je werk gelukkig te voelen. De kern waar werkgeluk door wordt bepaald : werknemers willen het gevoel hebben dat ze zélf verantwoordelijk kunnen zijn voor een gevoel van geluk op het werk. Dit wordt beïnvloed door werkomstandigheden waarin ruimte is voor actief en autonoom ‘denken en doen’.

Het blijkt dat vijf factoren tezamen bepalen of mensen een gevoel van geluk ontlenen aan hun werk. Deze persoonlijke factoren beïnvloeden elkaar, als in een ‘ecosysteem’. Het zijn:

 1. Bijdrage – De inspanning die iemand levert voor de organisatie en de eigen perceptie hiervan.
 2. Overtuiging – Het gevoel effectief en efficiënt te kunnen werken en flexibel te zijn = korte termijnmotivatie.
 3. Cultuur – De mate waarin iemand het gevoel heeft zich te herkennen in de organisatiecultuur en er in past.
 4. Toewijding – De mate van gedrevenheid die iemand in z’n werk kwijt kan = lange termijnmotivatie
 5. Zelfvertrouwen – Het geloof dat iemand heeft in z’n eigen functioneren en kunnen.

Daarnaast hebben drie omgevingsfactoren invloed op werkgeluk:

 • Vertrouwen – Medewerkers vertrouwen hun leidinggevenden en steunen de visie die zij uitdragen.
 • Erkenning – Medewerkers ontvangen expliciet erkenning, als persoon, voor de bijdragen die zij leveren.
 • Trots – Medewerkers voelen zich trots op de organisatie waarvoor ze werken.

Mensen die het meest productief zijn, zijn ook het gelukkigst op het werk

Uit de onderzoeken van het Instituut blijkt verder dat medewerkers met het meeste werkgeluk

 • Twee keer zo productief zijn
 • Vijf keer langer blijven bij een organisatie
 • Veel meer energie hebben
 • Minder ziekteverzuim opnemen
 • Veel samenwerkingsgerichter zijn

Zoals bij elke relatie moet de investering van twee kanten komen. Werkgeluk geldt voor de organisatie als geheel en is een taak van werkgever én werknemer.