Teamleider in klantcontact

Teamleider in klantcontact

Professioneel Klantcontact Extra Modules

Professioneel Klantcontact: Teamleider in klantcontact

Het beroep van teamleiders in een klantcontact omgeving is topsport. Het vraagt om een doeltreffende combinatie van harde én zachte skills. De teamleider heeft zowel een aansturende als coachende rol om de medewerkers te helpen de resultaten te halen. Hoe doeltreffender de teamleider zorgt dat een medewerker goed in zijn vel zit en trots is op zijn werk, des te beter deze functioneert en des te beter het resultaat in de klantervaring. Het is dan ook van cruciaal belang leidinggevenden hier optimaal voor te equiperen. Hierbij kunt u kiezen tussen erkend opleiden of flexibel trainen.

Bel mij terug

Erkend opleiden

Wanneer u het belangrijk vindt om uw medewerkers een wettelijk erkend diploma te bieden, dan is een erkend (leer-werk)traject een mogelijkheid. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende tijd beschikbaar gesteld wordt voor zowel het opleiden als het begeleiden van uw leidinggevenden. Een voordeel is dat de combinatie leren en werken gedurende één tot anderhalf jaar zorgt voor borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk. Dit maakt de ontwikkeling duurzaam. De ervaring bij incompany trajecten is bovendien dat de kracht van de groep een duidelijk effect heeft op meer onderling begrip en samenwerken.

MHBO Teamleider Klanten Contact Center

Flexibel opleiden

Wanneer u de voorkeur geeft aan flexibiliteit, dan kunt u het het programma voor uw teamleiders zelf opbouwen zoals en wanneer u dat wilt. Een eenmalige opfristraining? Uw leidinggevenden dát bieden waar daadwerkelijk behoeften liggen of juist een compleet en samenhangend ontwikkeltraject geven? Het kan allemaal. Ook bij korte trainingen gaat het er om dat het geleerde zodanig naar de praktijk vertaald wordt dat dit doelgericht toegepast kan worden in de praktijk.

Hard skills

 • Besturing in het contact center
 • Effectief communiceren (incl. conflicthantering)
 • Effectieve teamcommunicatie
 • HR cyclus gesprekken
 • Timemanagement
 • Projectmanagement
 • Resultaatgericht coachen

Soft skills

 • Coachen met impact
 • Leidinggeven en NLP
 • Invoelend communiceren
 • Aanspreken op gedrag
 • Motiveren en Inspireren
 • Effectief in diversiteit (generatie en cultuur)

Vitaliteit

 • Teamspirit
 • Ziekteverzuimgesprekken
 • Een goed gesprek
 • Coachen op energie

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training met een evaluatieformulier. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer.

 Bel mij terug