Omgaan met eenvoudige bezwaren

Omgaan met eenvoudige bezwaren

Professioneel Klantcontact Basis

Professioneel Klantcontact Basis: Omgaan met eenvoudige bezwaren

Dienstverlening is een vak apart. Het vereist specifieke vaardigheden om voor een organisatie verschil te kunnen maken in het contact met klanten. De training Omgaan met eenvoudige bezwaren legt samen met een vijf-tal andere trainingen in totaal 3 ½ dagen de basis voor professionaliteit in klantcontact. Hierbij gaat het om de benodigde vaardigheden, technieken, houding en competenties. Bij goed resultaat van alle zes trainingen ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Professioneel Klant Contact Basis’. Het einddoel is dat de deelnemer klantgesprekken op klantvriendelijke wijze weet af te handelen. De medewerker bouwt klantrelaties op en onderhoudt ze en is zich tevens bewust is van de eigen rol.

Bel mij terug

Resultaat van de training Omgaan met eenvoudige bezwaren

Na de training Omgaan met eenvoudige bezwaren kan de deelnemer effectief en vanuit een klantgerichte instelling om gaan met een eenvoudige klacht. Ook kan hij na de training lichte bezwaren ombuigen in een positievere klantbeleving. In beide gevallen is hij zich hierbij bewust van het belang van klantbewustheid. Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer het deelcertificaat ‘Omgaan met eenvoudige bezwaren’, wat onderdeel is van het certificaat ‘Professioneel Klant Contact Basis’.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elke medewerker die regelmatig contact met klanten heeft, hetzij via de telefoon, balie of rechtstreeks, en de basis principes wil leren om effectief om te gaan met eenvoudige bezwaren, weerstand en klachten in gesprekken.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

  • Basis emoties en achterliggende behoeften
  • Remmingen en belemmeringen bij communicatie ontdekken
  • Lichte beïnvloedingstechnieken voor bezwaren, weerstand en klachten

Duur en Opzet

De training duurt een dagdeel (4 uur) en vraagt 2-4 uur zelfstudie.

  • Voorbereiding – lesstof doornemen en beroepspraktijk geënte opdrachten
  • Training – kennisoverdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen op basis van (branche relevante) praktijksituaties
  • Toetsing
  • Ervaringsuren
  • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training met een evaluatieformulier. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer.

Kerncompetentie die ontwikkeld wordt

  • Richten op klant behoeften en verwachtingen
  • Omgaan met druk en tegenslag

 Bel mij terug