Nederlandse Taal

Nederlandse Taal

Professioneel Klantcontact Basis

Professioneel klantcontact Basis: Nederlandse Taal

Dienstverlening is een vak apart. Het vereist specifieke vaardigheden om voor een organisatie verschil te kunnen maken in het contact met klanten. De training Basis Communicatie legt samen met een vijf-tal andere trainingen in totaal 3 ½ dagen de basis voor professionaliteit in klantcontact. Hierbij gaat het om de benodigde vaardigheden, technieken, houding en competenties. Bij goed resultaat van alle zes trainingen ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Professioneel Klant Contact Basis’. Het einddoel is dat de deelnemer klantgesprekken op klantvriendelijke wijze weet af te handelen. De medewerker bouwt klantrelaties op en onderhoudt ze en is zich tevens bewust is van de eigen rol.

Bel mij terug

Resultaat van de training Nederlandse Taal

De training Nederlandse Taal is erop gericht spelling en grammatica tot MBO3 niveau te ontwikkelen. Uiteraard is het startniveau van invloed of dit niveau ook behaald wordt – aanvullende les is mogelijk. Hierbij leert de deelnemer correcte spreekvaardigheden toe te passen en eenvoudige mailcorrespondentie correct af te handelen. Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer het deelcertificaat ‘Nederlandse Taal’, wat onderdeel is van het certificaat ‘Professioneel Klant Contact Basis’.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elke medewerker die regelmatig contact met klanten heeft, zowel via de telefoon als via de mail, en het niveau van taalbeheersing en spreekvaardigheid wil bijspijkeren/opfrissen.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

 • Grammatica en spelling
 • Uitspraak en stemgebruik
 • Do’s en don’ts zakelijk taalgebruik – actief, positief, krachtig
 • Do’s en don’ts zakelijke schriftelijke mailcommunicatie – bondig, positief, krachtig

Duur en Opzet

De training duurt twee dagdelen (8 uur) en vraagt 6-12 uur zelfstudie, afhankelijk niveau deelnemer.

 • Voorbereiding – lesstof doornemen en het voorbereiden van beroepsgerichte opdrachten
 • Training deel 1- kennisoverdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen op basis van (branche relevante) praktijksituaties
 • Ervaringsuren inclusief praktijkopdracht en theorie refresh
 • Training deel 2 – feedback op oefenopdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen
 • Toetsing, niveaubepaling
 • Ervaringsuren
 • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als opleider. Het is mogelijk dit te combineren met een Rendementsmeting. Als onafhankelijke en objectieve partij hanteren wij kwaliteitsvereisten. Als gevolg hiervan selecteren wij alleen opleiders die hier aan kunnen (blijven) voldoen en houdt onze onderwijskundige steekproefsgewijs visitaties. Bovendien definiëren wij kritische succesfactoren voor al onze opleidingstrajecten om elk leerproces in te richten voor de beste resultaten. Onze trainingen zijn dan ook ingericht voor optimaal leereffect.

Kerncompetenties die ontwikkeld worden

 • Kwaliteit leveren
 • Formuleren en rapporteren

 Bel mij terug