MBO Opleidingen

Erkende vakopleidingen

Omdat klantgericht werken een vakopleiding verdient

Erkende vakopleidingen

Wanneer u het belangrijk vindt om uw medewerkers een wettelijk erkend diploma te bieden, dan is een erkend (leer-werk)traject een mogelijkheid. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende tijd beschikbaar gesteld wordt voor zowel het opleiden als het begeleiden van uw leidinggevenden. Een voordeel is dat de combinatie leren en werken gedurende één tot anderhalf jaar zorgt voor borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk. Dit maakt de ontwikkeling duurzaam. De ervaring bij incompany trajecten is bovendien dat de kracht van de groep een duidelijk effect heeft op meer onderling begrip en samenwerken. De erkende vakopleidingen verzorgen wij in samenwerking met een derde partij, waarbij zij zorgen voor het erkende diploma en wij zorgen voor het contact, de kwaliteitsmeting en borging in de organisatie.

Bel mij terug

MBO3

Medewerker Contactcenter

Dit MBO3 opleidingstraject leidt tot meer professionaliteit in klantcontact, zowel mondeling als schriftelijk en richt zich daarnaast op een pro-actieve houding van de medewerker.
De MBO3 vakopleiding Klantcontact Medewerkers betreft een leer-werktraject van 1 jaar. Na het traject weet de deelnemer het kantcontact binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Het is een praktijkgerichte opleiding gericht op competenties, houding, gedrag én kennis voor het vak van klanten contact.

Het traject combineert praktijkervaring met de vakkennis die de opleiding te bieden heeft. De combinatie van leren en werken zorgt voor borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk, wat bijdraagt aan meer uniformiteit op de werkvloer. Ook het maximaal betrekken van de leidinggevende is van belang voor een duurzaam resultaat. Binnen de huidige kostenstructuur ¹ van deze vakopleiding, kunt u klantcontact naar een hoger niveau tillen en uw medewerkers tegelijker-tijd meer perspectief bieden tegen relatief lage kosten. Daarmee werkt deze opleiding als intern loyalty program. De opleiding vindt plaats binnen uw bedrijf, zodat deelnemers minimaal van hun werkplek zijn.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn in klantcontact.

Competenties die ontwikkeld worden

Voor de competenties die ontwikkeld worden, verwijzen wij naar het kwalificatiedossier Commercieel Medewerker/Klant Contact Medewerker MBO3.

Neem contact met ons op

MHBO

Teamleider Contactcenter

Dit opleidingstraject betreft het erkende opleidingstraject MBO4 Middenkader Teamleider met extra theoretische verzwaring. Hierdoor behaalt de deelnemer niet alleen het officieel erkende diploma maar verdient deze tevens studiepunten voor het HBO.

Net als de MBO4 opleiding legt MHBO Teamleider Contactcenter de basis voor het werk van een teamleider in een klantcontact omgeving. Het betreft een leer-werktraject van 1 jaar. Na de opleiding is de deelnemer bekend met

 • besturingsmethoden voor een contactcenter voor optimale performance
 • basis (personeels)management vaardigheden en communicatieve vaardigheden
 • basisvaardigheden voor inspirerend leidinggeven

Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer een officieel MBO4 vakdiploma én een diploma ‘MHBO Teamleider Contact Center’.

Het is een unieke en op maat ontwikkelde opleiding, die naadloos aansluit op de praktijk van een contactcenter en gebaseerd is op competentiegericht leren. Zowel de opleidingmodules als de praktijkopdrachten zijn helemaal toegespitst op de werkzaamheden van een teamleider bij een contact center of KCC. Binnen de huidige kostenstructuur ¹ van deze vakopleiding, kunt u uw werknemers opleiden tegen relatief lage kosten. Bovendien biedt u uw leidinggevenden een diploma met sterk toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt. De opleiding vindt plaats binnen uw bedrijf, zodat deelnemers minimaal van hun werkplek zijn.

Voor wie?

Indien u waarde hecht aan een diploma met extra toegevoegde waarde voor zowel uw organisatie als de deelnemer, dan is deze opleiding geschikt voor u. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die sinds kort een leidinggevende functie hebben in klantcontact.

Inhoud

 • Leren op de werkvloer
 • Workshops, trainingen, coaching en stage
 • Vakmodules Personeelsmanagement, Besturingsmodellen en Inspirerend Leidinggeven
 • Modules Nederlandse taal, moderne vreemde taal (Duits of Engels) en Rekenen
 • Praktijkbegeleiding door een praktijkopleider van uw organisatie
 • Dit geeft tegelijk de mogelijkheid regelmatig in gesprek te gaan met elkaar over gewenste houding en gedrag. Gemiddeld is de tijdsbesteding van deze praktijkopleider 20 uren per deelnemer per jaar, om de week een uur.
 • Loopbaan en Burgerschap; hiermee wordt de deelnemer zich bewust van ontwikkelingen in de maatschappij en zijn of haar rol in de maatschappij als burger en als werknemer
 • Persoonlijke ontwikkeling door zelfstudie en praktijkopdrachten
 • Praktijkexamens door middel van Proeves van Bekwaamheid om de voor de opleiding benodigde competenties te toetsen
 • Portfolio opbouw

Opzet

De studiebelasting bedraagt 5-7 uur per week – dat is inclusief 5 stagedagen.
De lesdagen worden gecombineerd met praktijk opdrachten en een gedeelte van de opleiding vindt plaats op de werkvloer. Dit alles met als doel aan het eind van de opleiding over het gevraagde competentie niveau te beschikken. Daarnaast is de opleiding ‘brain based’ opgezet. Dat betekent dat leermiddelen zoals e-learning, rollenspellen, readers en boeken uitgaan van de neurowetenschap over hoe hersenen het beste leren.

Competenties die ontwikkeld worden

 • Hiervoor verwijzen wij naar het kwalificatiedossier MBO4 Middenkader Teamleider
 • Zelfinzicht

 

Coach Contactcenter

Dit opleidingstraject betreft het erkende opleidingstraject MBO4 Middenkader Teamleider met extra verzwaring van coachingsvaardigheden. Hierdoor behaalt de deelnemer niet alleen een officieel erkende diploma maar verdient deze tevens studiepunten voor het HBO.

De MHBO Coach Contactcenter leert coachingsvaardigheden en basisvaardigheden voor teamleiders en coaches in contact centers. Het betreft een leer-werktraject van 1 jaar. Na de opleiding is de deelnemer bekend met:

 • besturingsmethoden voor een contactcenter voor optimale performance
 • coachingsmodellen en -gesprekken
 • basisvaardigheden voor communicatie en inspirerend leidinggeven

Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer een officieel MBO4 vakdiploma én een diploma ‘MHBO Coach Contact Center’.

Het is een unieke en op maat ontwikkelde opleiding, die naadloos aansluit op de praktijk van een contactcenter en gebaseerd is op competentiegericht leren. Zowel de opleidingmodules als de praktijkopdrachten zijn helemaal toegespitst op de werkzaamheden van een teamleider / coach bij een contact center of KCC. Binnen de huidige kostenstructuur van deze vakopleiding, kunt u uw werknemers opleiden tegen relatief lage kosten. Bovendien biedt u uw medewerkers een diploma met sterk toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt. De opleiding vindt plaats binnen uw bedrijf, zodat deelnemers minimaal van hun werkplek zijn.

Voor wie?

Indien u waarde hecht aan een diploma met extra toegevoegde waarde voor zowel uw organisatie als de deelnemer, dan is deze opleiding geschikt voor u. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die een begin willen maken om hun capaciteiten als coach te ontwikkelen en/of een leidinggevende functie in klantcontact hebben.

Inhoud

 • Leren op de werkvloer
 • Workshops, trainingen, coaching en stage
 • Vakmodules Coaching, Besturingsmodellen en Inspirerend Leidinggeven
 • Modules Nederlandse taal, moderne vreemde taal (Duits of Engels) en Rekenen
 • Praktijkbegeleiding door een praktijkopleider van uw organisatie
 • Dit geeft tegelijk de mogelijkheid regelmatig in gesprek te gaan met elkaar over gewenste houding en gedrag. Gemiddeld is de tijdsbesteding van deze praktijkopleider 20 uren per deelnemer per jaar, om de week een uur.
 • Loopbaan en Burgerschap; hiermee wordt de deelnemer zich bewust van ontwikkelingen in de maatschappij en zijn of haar rol in de maatschappij als burger en als werknemer
 • Persoonlijke ontwikkeling door zelfstudie en praktijkopdrachten
 • Praktijkexamens door middel van Proeves van Bekwaamheid om de voor de opleiding benodigde competenties te toetsen
 • Portfolio opbouw

Opzet

De studiebelasting bedraagt 5-7 uur per week – dat is inclusief 5 stagedagen.
De lesdagen worden gecombineerd met praktijk opdrachten en een gedeelte van de opleiding vindt plaats op de werkvloer. Dit alles met als doel aan het eind van de opleiding over het gevraagde competentie niveau te beschikken. Daarnaast is de opleiding ‘brain based’ opgezet. Dat betekent dat leermiddelen zoals e-learning, rollenspellen, readers en boeken uitgaan van de neurowetenschap over hoe hersenen het beste leren.

Competenties die ontwikkeld worden

 • Hiervoor verwijzen wij naar het kwalificatiedossier MBO4 Middenkader Teamleider
 • Zelfinzicht

Neem contact met ons op