Happy sales

Happy sales

Professioneel Klantcontact Extra Modules

Professioneel Klantcontact: Happy sales

Resultaat van de training Happy Sales

De training Happy Sales vergroot de veerkracht van deelnemers waardoor zij effectiever kunnen bijdragen aan het genereren van extra verkoop. Na de training is de deelnemer in staat de angst voor afwijzing onder controle te houden en tegelijkertijd compassievol te verkopen. Happy Sales is samen met ‘Actief en Servicegericht Verkopen’ onderdeel van de training ‘Cross- en Upsell voor Service’.

Bel mij terug

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elke service medewerker, met minimaal 6 maanden ervaring in klant contact én beheersing van basisvaardigheden klantcontact, die sneller koopsignalen wil herkennen en deze wil benutten voor verkoop en meer klantenbinding, het zij via de telefoon, balie of rechtsreeks.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

  • Principes van verkopen met passie
  • Principes voor omgaan met afwijzing en teleurstelling

Duur en Opzet
De training duurt twee dagdelen en vraagt geen zelfstudie. Additioneel dienen de leidinggevenden getraind/gecoached te worden voor borging en motivering in de praktijk.

  • Kennisoverdracht, oefenen om de principes eigen te maken en praktijkcasuïstiek
  • Opstellen plan van aanpak met concrete leeracties
  • Toetsing
  • Ervaringsuren
  • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training met een evaluatieformulier. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer

Kerncompetenties die ontwikkeld worden

  • Met druk en tegenslag omgaan
  • Aandacht en begrip tonen
  • Zelfinzicht

 Bel mij terug