Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken

Professioneel Klantcontact Basis

Professioneel Klantcontact Basis: Gesprekstechnieken

Dienstverlening is een vak apart. Het vereist specifieke vaardigheden om voor een organisatie verschil te kunnen maken in het contact met klanten. De training Basis Gesprekstechnieken legt samen met een vijf-tal andere trainingen in totaal 3 ½ dagen de basis voor professionaliteit in klantcontact. Hierbij gaat het om de benodigde vaardigheden, technieken, houding en competenties. Bij goed resultaat van alle zes trainingen ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Professioneel Klant Contact  Basis’. Het einddoel is dat de deelnemer klantgesprekken op klantvriendelijke wijze weet af te handelen. De medewerker bouwt klantrelaties op en onderhoudt ze en is zich tevens bewust is van de eigen rol.

Bel mij terug

Resultaat van de training Basis Gesprekstechnieken

Na de training Basis Gesprekstechnieken past de deelnemer eenvoudige gespreksstructuren toe in gesprekken met klanten. Hierbij is hij zich tevens bewust van zijn rol en wat hij hierin voor de klant kan betekenen. Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer het deelcertificaat ‘Basis Gesprekstechnieken’, wat onderdeel is van het certificaat ‘Professioneel Klant Contact Basis’.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elke medewerker die regelmatig contact met klanten heeft, via de telefoon, balie of rechtstreeks, en basiskennis wil opdoen om klantgesprekken op gestructureerde wijze af te handelen.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

  • Eenvoudige gesprekstructuren volgens de 4A’s (Aandacht, Analyse, Aanbod, Afsluiting)
  • Simpele vraagstellingen voor regie in het gesprek
  • Do’s en don’ts qua omgangsvormen, gedrag en handelswijzen voor een professionele indruk

Duur en Opzet

De training duurt een dagdeel (4 uur) en vraagt 2-4 uur zelfstudie.

  • Voorbereiding – lesstof doornemen en beroepspraktijk geënte opdrachten
  • Training – kennisoverdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen op basis van (branche relevante) praktijksituaties
  • Toetsing
  • Ervaringsuren
  • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer.

Kerncompetentie die ontwikkeld wordt

  • Relaties bouwen, onderhouden en netwerken

 Bel mij terug