Doeltreffende online schrijfvaardigheid

Doeltreffende online schrijfvaardigheid

Professioneel Klantcontact Extra Modules

Professioneel Klantcontact: Doeltreffende online schrijfvaardigheid

Resultaat van de training Doeltreffende online schrijfvaardigheid

Na de training Doeltreffende online schrijfvaardigheid is de deelnemer in staat goed en professioneel te reageren op de online klantreactie. Hierbij is hij zich tevens bewust van de noodzaak van het tonen van begrip in zijn reactie naar de klant voor een positief effect op het klantbeeld.

Bel mij terug

Voor wie?

Deze training is geschikt voor webcare medewerkers en (ervaren) klantcontact medewerkers die de overstap maken naar webcare en zich willen bekwamen in professioneel webcare. De deelnemers dienen “affiniteit met online” te hebben.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

 • Spelling en grammatica , zoals ‘d’ of ‘dt’ – MBO3 niveau
 • Do’s en don’ts online zakelijk taalgebruik
 • Welke schrijfstijl hoort bij welk sentiment?
 • Het tonen van empathie en begrip in de reactie
 • Doeltreffendheid en oplossingsgerichtheid in reacties

Duur en Opzet

De training duurt twee dagdelen en vraagt 6-8 uur zelfstudie, afhankelijk niveau deelnemer.

 • Niveaubepaling
 • Voorbereiding – lesstof doornemen en het voorbereiden van beroepsgerichte opdrachten
 • Training deel 1- kennisoverdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen op basis van (branche relevante) praktijksituaties
 • Ervaringsuren inclusief praktijkopdracht en theorie refresh
 • Training deel 2 – feedback op oefenopdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen
 • Toetsing
 • Ervaringsuren
 • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training met een evaluatieformulier. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer

Kerncompetenties die ontwikkeld worden

 • Formuleren en rapporteren
 • Aandacht en begrip tonen

 Bel mij terug