Communicatie

Communicatie

Professioneel Klantcontact Basis

Professioneel Klantcontact Basis: Communicatie

Dienstverlening is een vak apart. Het vereist specifieke vaardigheden om voor een organisatie verschil te kunnen maken in het contact met klanten. De training Basis Communicatie legt samen met een vijf-tal andere trainingen ¹ in totaal 3 ½ dagen de basis voor professionaliteit in klantcontact. Hierbij gaat het om de benodigde vaardigheden, technieken, houding en competenties. Bij goed resultaat van alle zes trainingen ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Professioneel Klant Contact Basis’. Het einddoel is dat de deelnemer klantgesprekken op klantvriendelijke wijze weet af te handelen. De medewerker bouwt klantrelaties op en onderhoudt ze en is zich tevens bewust is van de eigen rol.

Bel mij terug

Resultaat van de training Basis Communicatie

Na de training Basis Communicatie weet de deelnemer eenvoudige gesprekvaardigheden toe te passen om de klantvraag te achterhalen. Hierbij is hij zich tevens bewust van de impact van het eigen oordeel op het verloop van het gesprek. Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer het deelcertificaat ‘Basis Communicatie’, wat onderdeel is van het certificaat ‘Professioneel Klant Contact Basis’.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elke medewerker die regelmatig contact met klanten heeft, via de telefoon, balie of rechtstreeks, en basis communicatietechnieken wil leren om goed lopende klantgesprekken te voeren.

Inhoud

De deelnemer neemt kennis van en oefent met:

  • Eenvoudige vragen stellen voor het achterhalen van de vraag/probleemanalyse
  • Principe van faseren, actief luisteren en controlerend klantgericht samenvatten
  • Interpreteren van informatie, inclusief aandacht voor oordeelsvorming

Duur en Opzet

De training duurt een dagdeel (4 uur) en vraagt 2-4 uur zelfstudie.

  • Voorbereiding – lesstof doornemen en beroepspraktijk geënte opdrachten
  • Training – kennisoverdracht, praktijkcasuïstiek en oefenen op basis van (branche relevante) praktijksituaties
  • Toetsing
  • Ervaringsuren
  • Opfrismoment na 6 weken

Evaluatie en Kwaliteitsborging

Wij evalueren standaard de tevredenheid van de deelnemers na afloop van de training met een evaluatieformulier. De resultaten worden teruggekoppeld naar zowel opdrachtgever als trainer.

Kerncompetentie die ontwikkeld wordt

  • Relaties bouwen, onderhouden en netwerken

 Bel mij terug